Trivselanvisningar

  1. Visa hänsyn. Mellan kl 22.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingplatsen. In- och utfartsbommarna stänges kl 22.00 varje dag.
  2. Högsta tillåtna hastighet inom området är 5 km/timme.
  3. Husdjur skall hållas kopplade och rastas utanför området.
  4. Avfall skall läggas i containrar som finns utplacerade inom området. Endast slutna avloppskärl är tillåtna för husvagnar, och får tömmas enbart på särskilt avsedd plats. Allt avfall sorteras.
  5. Campingplatsen ansvarar inte för skador på eller förluster av campinggästernas ägodelar.
  6. Vid avresa skall stuga/tält- eller husvagnstomt lämnas i välvårdat skick.
  7. Gäst är skyldig att följa lokal ordningsstadga och övriga tillämpliga lagar och föreskrifter samt iaktta campingpersonalens anvisningar.