Segling på Gotland

Ta en tur ut på de böljande blå i Ljugarns segelbåtar.

För barn och ungdomar så anordnar Ljugarns hamnförening seglarskola.