Miljömässigt hållbart

Vi lever på miljön

Det finns olika typer av turism, baserat på olika reseanledningar. Det kan vara shopping, kultur, sol och bad, aktiviteter kultur eller natur, som gör att man väljer en resa och ett resmål.

Gotland och Ljugarn som besöksmål och turistort är beroende av sin reseanledning sol & bad och de aktiviteter som den miljön möjliggör. I vårt fall betyder det rent vatten och städad strand och natur. Det är naturbaserade aktiviteter i stor utsträckning, så faktum är att vi lever på miljön.

Så här jobbar vi hållbart!

Vi har valt att försöka arbeta så hållbart som möjligt. Hållbarhet för oss är att det skall fungera;

· ekonomiskt: vi skall vara stabilt och uthålligt lönsamma, för långsiktig överlevnad och utveckling

· socialt: vi behandlar alla lika, vi följer lagar och regler och vi har kollektivavtal. Därutöver försöker vi arbeta ideellt lokalt, och vi stödjer Ljugarns IF och andra föreningar både ekonomiskt och genom arbete.

· miljömässigt: detta är en utmaning som vi givetvis tar oss an. Se nedan för det arbete som vi utför.

Miljömässigt hållbart

På Ljugarns Semesterby & Camping har vi gjort en hel del sedan vi tog över 2005. Stugorna och verksamheten har ju hängt med sedan 1955, så givetvis har det funnits saker att förbättra.

Vi har successivt gjort en del för att bli mer hållbara. Vi är långt i från fläckfria, men vi jobbar kontinuerligt på att bli bättre. Vi har också valt att lägga stora resurser på investeringar i hållbarhet, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Hittills har vi sedan 2006 investerat ca 30 miljoner i anläggningen, utav dessa pengar har cirka 5 MSEK investerats direkt i lösningar som ger bättre hållbarhet.

Detta har vi gjort:

· Luft – vattenpumpar och solpaneler för att värma upp varmvatten i servicehusen och i poolerna.

· Återvinning av varmluften som suger ut varmluft ur servicehusen för att värma varmvatten.

· Snålspolande vattenkranar och toaletter för att minska vattenkonsumtionen.

· Minska duschtiderna för varje dusch i servicehusen.

· Byta ut belysning till LED armaturer vilket pågår fortfarande.

· Inga engångsprodukter (nästan), vi har plockat bort småtvålar och småschampon.

· Elbilsladdare installerad som en del i TESLAS destination charger program samt att vi har deltagit i elbilsladdare projeket Elbilslandet på Gotland.

· Solceller har installerats och vi producerar nu egen el.

· Matavfallet återvinns till stora delar och minskar därmed avfallsberg och transporter.

· Källsortering av alla fraktioner som vår återvinningsleverantör kan ta hand sedan lång tid tillbaka (glas, plast, papper/kartong)

· Byggt ett reningsverk för att rena avloppsvatten.

Vi gör säkert fler saker och vi gör definitivt inte tillräckligt. Vi kan alltid bli bättre. Men, och detta är det viktiga, vi anstränger oss för att göra skillnad i positiv riktning.

Framtiden?

Det saknas inte idéer om ytterligare steg. Vi försöker hänga med och lära oss av utvecklingen, som ju går väldigt fort just nu.

Några saker vi är nyfikna på:

· Batteridrift för att minska belastningen under vissa tider på dygnet.

· Öka antalet solceller

· Återvinna vatten för att kunna använda det för att spola i toaletter.

· Minska användandet av papper i våra servicehus.

· Minska användandet av plast i verksamheten.

Co-Give Gotland

Co-Give Gotland

Under de senaste åren har stor uppmärksamhet riktats både vad gäller Östersjöns vattenkvalité och den bristande dricksvattentillgången på Gotland. Klimatet ändras och vattentillgången har påtagligt påverkat besökare och ortsbor på Gotland.

Det finns flera projekt på Gotland som har stort fokus på vatten och miljöfrågor. Hållbar utveckling kräver både engagemang och resurser och därför jobbar vi med en finansiell lösning som vi kallar Co-Give Gotland. De insatser som Co-Give Gotland skall stödja är sådant som kommer både besökare och ortsbor tillgodo. Vi vill hjälpa till i projekt där medel kan göra skillnad för klimatet och vattenförsörjningen på Gotland.

Varför ska jag bidra?

Vi tror att vi delar kärleken till Gotland och allt vad Gotland kan erbjuda och att du vill fortsätta besöka Gotland om och om igen. Genom att ge ett bidrag så stödjer du den lokala utvecklingen. För 10 kr per dygn så är du med och bidrar, tillsammans kan vi hjälps åt att förbättra vattentillgången och miljön på Gotland. Detta är ett privat initiativ för att hjälpa till och stödja lokala miljöprojekt på Gotland.

Till vad går pengarna?

Co-Give Gotland är med och delfinansierar vatten- och miljöprojekt på Gotland. Co-Give Gotland ansvarar för hur pengarna ska förvaltas och fördelas i projekten. Varje år kommer bidraget gå till ett projekt utsett av Co-Give Gotland.