Golf på Gotland

Spela golf på Gotland i sommar! Vid Ljugarns Golfklubb hittar du en bana med 9 utmanande hål, ritad av välrenommerade banarkitekten Jan Sederholm. Banan började anläggas redan 1989. Klubben har knappt 300 medlemmar.

http://www.ljugarnsgk.se