Fiske på östra Gotland

Tack vare sin över 70 mil långa havskust erbjuder Gotland rika tillfällen till ett givande fritidsfiske. Numera är också kustfisket fritt på Gotland. Man får alltså lägga nät eller fiska med handredskap från stranden utan att fråga markägaren om lov. I sjöar och åar gäller dock fortfarande, att man måste ha fiskerättsinnehavarens tillstånd för att få fiska där.

Det gotländska havsöringsfisket har under senare år blivit allt mer känt. Bästa tiden att fiska havsöring är under våren, från februari fram till juni. De bästa öringvattnen finns längs pallkanten på nordvästra Gotland, men öringen fångas även på östra sidan av ön.